2017

 

 

                           PSH:n Mestaruuskilpailut 27.2.2017

 

Tytöt 5v. 0,5km (V)

                            Fiina               1.      5:06

Tytöt 7v. 0,5km (V)

                            Nelli                1.      3:30

Pojat 7v. 0,5km (V)

                            Iiro                 1.     5:01

Tytöt 8v. 1.0km (V)

                             Elsa                 1.     5:55
                            Anniina            2.     6:24     +0:29   
                            Hilda                3.     6:36    +0:41

Tytöt 9.v 0,5km (P)

                              Unna              1.     3:57

Pojat 10v. 2,0km (V)

                            Niilo                 1.    9:30

 

Tytöt 10v. 1,0km (V)

                                   Tinja           1.    7:54

Tytöt 11v. 1,5km (V)

                                    Aleksandra  1. 6:54

Tytöt 11v. 2.0km (V)

                                   Annada        1.    9:57        
                                   Olivia           2.  10:04    +0:07      

                                    Elma           3.  10:43    +0:46

Tytöt 12v. 2.0km (V)

                                   Helka           1.  10:05

Pojat 13v. 2,5km (V)

                                   Niko             1.  10:28      
                                  Topias           2.  10:30    +0:02

Tytöt 14v. 2,5km (V)

                            Amanda        1.  11:35