2018

Psh:n Mestaruuskilpailut (P/V)12.2.2018

N6V : 0.5 km

1.   Fiina      PSH    3:38,2   

N6P : 0,5 km

1.  Iida       PSH    3:43,1   

N8V : 1,1 km

1.   Nelli      PSH    5:40,3   

N9V : 1.1 km

1.   Elsa          PSH    4:56,3   
2.   Hilda         PSH    5:04,5    +8,2
3.   Anniina     PSH    5:35,0    +38,7

N10V : 1,1 km

1.   Unna        PSH    7:14,1

M10V : 1,1 km

1.   Severi      PSH    6:27,6   

N11V : 1,1 km

1.   Tinja        PSH    5:15,7   

M11V : 1,1 km

1.    Niilo      PSH    4:39,7   
2.    Nico      PSH    7:39,0    +2:59,3

N12V : 2,4 km

1.   Olivia     PSH    10:51,6    
2.   Annada  PSH    10:53,6    +2,0

N13V : 2,4 km

1.    Kamilla  1,1km     PSH     6:01,2    
1.    Helga    2,4 km    PSH    10:09,6    

M14V : 2,4 km

1.    Niko        PSH    8:32,2